Starte som grunder?

http://www.tu.no/artikler/a-starte-og-drive-nye-selskaper-vil-bli-blir-like-naturlig-som-a-ha-en-fast-jobb/348735