Linker

http://www.supplychainbrain.com/

http://logisticsdegree.net/logistics-resources/

http://logisticsviewpoints.com/

http://packnews.no/  ->  Nyheter om emballasje.

http://www.lastebil.no/  ->  Norges Lastebileier-Forbund

http://www.bedrevei.no/  ->  Aksjon bedre vei

http://skole.hfk.no/osvgs  ->  Os Yrkesskole

www.logma.no  ->  Nettverk for logistikkledelse

http://www.klikk.no/tungt/logistikk_og_ledelse/  ->  Magasin om logistikk og ledelse

http://www.transportoglogistikknorge.no/  ->  Magasin om transport og logistikk

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/logistikkoperator  ->  Link til logistikkoperatør på Utdanning.no

http://www.lastebil.no/  ->  Norges Lastebileier Forbund

http://www.himolde.no/studier/logistikk/Sider/side.aspx  ->  Nasjonalt knutepunkt for utdanning innen logistikk

http://ocw.mit.edu/courses/  ->  MIT open courses

http://www.logisticsmgmt.com/  ->  Logistics Management

http://www.supplychain247.com/  ->  Supply Chain 24/7

http://www.inboundlogistics.com/cms/  -> Inbound Logistics

http://www.leanforumnorge.no/  ->  Lean Forum Norge

https://www.regjeringen.no/no/dep/sd/id791/  ->  Samferdselsdepartementet

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx  -> International Maritime Organization

http://www.iata.org/Pages/default.aspx  ->  International Air Transport Association

http://havnemagasinet.no/  ->  Havne Magasinet

www.scm.dk  ->  Dansk magasin om SCM og logistikk

http://bookboon.com/no  ->  Gratis fagbøker på nett

http://www.supplychaindigital.com/  ->  Supply Chain Digital

http://e24.no/jobb/slik-skriver-du-jobbmail/23504505  ->  E24.no Hvordan skrive jobbmail

www.leancommunications.no  ->  Lean Communications, forbedring gjennom forståelse

http://www.leanforumnorge.no/  ->  Lean Forum Norge

http://leanmath.com/blog/  -> Lean Math blog